Een gedicht van de Sint voor de Bossche politici

GROEN inZICHT heeft kosten nog moeite gespaard en de Sint bereid gevonden zijn visie te geven op de Visie Energielandschap en een grootschalig windturbinepark in de Rosmalense- en Nulandse polder. Ondanks zijn drukke programma vandaag, heeft hij de tijd gevonden om een gedicht voor te dragen voor de dames en heren van de Bossche politici. Bekijk het videogedicht van de Sint.

Lees meer


OPROEP: stuur brief aan Ministers, verbreding A2 tussen Deil en Vught heeft een link met windturbines in de polder

De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld. Dat noemen de overheid het Programma A2 Deil –  Vught.  Tegelijkertijd is in het Programma A2 een groot onderzoek gestart naar oplossen van de knelpunten op de A2 op langere termijn (na 2025), met uitbreiden van infrastructuur. Deze zogeheten MIRT-verkenning is in juni 2018 van start gegaan. Wij willen de Ministers Wiebes en Van Nieuwenhuizen erop wijzen dat de wegeninfrastructuur ook gebruiken voor opwekking duurzame energie. Meer opwekking duurzame energie langs de A2 leidt tot minder windturbines in de Rosmalense- en Nulandse polder. Stuur vóór 4 december een zienswijze naar de Ministers. Wij helpen je daarbij.

Lees meer


Reageer NU op de Ontwerpvisie Energielandschap of vraag uitstel aan!

Op 4 november 2019 heeft de gemeente de Ontwerpvisie Energielandschap gepubliceerd. In de Ontwerpvisie staat: ‘Voor windturbines kiezen we voor één grootschalig windpark in het gebied tussen Oss en Den Bosch.’ In de openbaarmaking is aangegeven dat de termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot 2 december 2019. De gemeente heeft vervolgens een inspraakavond gehouden op 19 november 2019 waarin zij de ontwerp visie voor belanghebbenden heeft toegelicht. Veel te laat ons inziens, maar niet te min gaan we je helpen om voor 2 december een zienswijze in te dienen. Des te meer reacties op de zienswijze, des te beter.

Hiervoor hebben we een flyer opgesteld die we vandaag en morgen verspreiden in het gebied tot ongeveer 2,5 km tot de Rosmalense en Nulandse polder. In dit artikel geven we meer informatie over de zienswijze en instructies, kan je de tekst van de zienswijze nalezen en kan je een digitale versie van de zienswijze downloaden. Let op: de zienswijze moet voor maandag 2 december in bezit zijn van de gemeente. Lukt je dit niet, vraag dan bij de gemeente uitstel aan.

Lees meer


Lukt het niet om zienswijze vóór 2 december in te dienen? Vraag uitstel aan!

Op 4 november 2019 heeft de gemeente de Ontwerpvisie Energielandschap gepubliceerd. In de openbaarmaking is aangegeven dat de termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot 2 december 2019. De gemeente heeft vervolgens een inspraakavond gehouden op 19 november 2019 waarin zij de ontwerp visie voor belanghebbenden heeft toegelicht. GROEN inZICHT heeft uitstel gevraagd voor het indienen van een een zienswijze en dit uitstel gekregen. Deze geldt echter alleen voor de rechtspersoon GROEN inZICHT, de vereniging dus. Mocht je niet in staat zijn om jouw zienswijze op de Ontwerpvisie vóór 2 december naar de gemeente te sturen (mailen) vraag dan uitstel aan. We helpen jullie met een standaard brief die je kunt gebruiken.

Lees meer