‘Gemeenten lijken visuele impact windturbines op bewoonde omgeving verborgen te willen houden’

Uit onderzoek van GROEN inZICHT blijkt dat de projectgroep duurzame polder visualisaties gebruikte in de online consultatie, die een verkeerde indruk geven van de visuele impact op de woonkernen. GROEN inZICHT heeft nu zelf visualisaties gemaakt die een getrouw beeld geven.

Lees meer


GROEN inZICHT en Behoud Lithse Polder stappen uit participatieproces en klankbordgroep ‘Windpark’ Duurzame Polder

Het bestuur van GROEN inZICHT heeft, na intensief overleg, een belangrijk en ingrijpend besluit genomen. Samen met Behoud Lithse Polder, de belangenvereniging voor bewoners aan de Osse zijde van de polder, hebben we besloten om uit het participatieproces en klankbordgroep voor ‘windpark’ de Duurzame Polder te stappen.

Lees meer


GROEN inZICHT heeft uitgebreide zienswijze ingediend

GROEN inZICHT heeft onlangs een uitgebreide zienswijze ingediend op de zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staat wat er in de Milieu Effect Rapportage (MER) onderzocht moet worden en op welke manier. Voordat er een vergunning verleend kan worden voor de bouw van windturbines in de polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch, moeten de milieueffecten onderzocht worden.

Lees meer