Gemeenteraad stemt vóór Visie energielandschap en concept Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeenteraad heeft op 7 juli de voorstellen Visie energielandschap en Concept Regionale Energie Strategie (RES) aangenomen. Daarmee wordt de weg (verder) vrijgemaakt voor een grootschalig windturbinepark in de polder.

Kijk het hier terug, om 1:57:20 uur behandeling Visie energielandschap en concept Regionale Energie Strategie (RES)