Gemeente ‘s-Hertogenbosch informeert commissie Omgeving onjuist over laagvlieggebied duurzame polder

Tijdens de commissie Omgeving van 22 september jongstleden, gaf de gemeente, bij monde van de projectleider Duurzame Polder, een reactie op de vraag hoe het laagvlieggebied in de polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch zich verhoudt tot de komst van windturbines. De projectleider refereert aan een rapport van de provincie. De gemeente verstrekt vervolgens onjuiste informatie en wekt op z’n minst de indruk dat dit een rapport is van de Provincie Noord-Brabant en dat het rapport het gebied kwalificeert als kansrijk gebied voor windturbines.


Twee keer onjuist:

  1. het rapport is gemaakt in opdracht van de Provincie Gelderland en dus niet geschreven met als doel een oordeel te vellen over de Duurzame Polder.
  2. de schrijvers van het rapport schrijven in de conclusie: ‘Deze conclusies zijn tot stand gekomen naar beste inzichten maar zonder formeel overleg met Defensie.’
    Lees hier het rapport ‘Zoekgebieden windturbines in het laagvlieggebied Maas en Waal (GLV IX)’

Uitspraak van de projectleider Duurzame Polder:

Vandaag een rapportage binnengekregen via de provincie en dit gaat over het laagvlieggebied Maas & Waal, waar dit laagvlieggebied (red. het laagvlieggebied tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch) ook deel van uitmaakt. Daar is de locatie Duurzame Polder in meegenomen en die is gekwalificeerd als kansrijke gebied in de zin van daar zouden windmolens kunnen komen.