Reageer NU op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD)

Zienswijze ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)’

Voordat er een vergunning verleend kan worden voor de bouw van windturbines in de polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch, moeten de milieueffecten onderzocht worden. Er wordt gekeken naar allerlei thema’s: ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, natuur, geluid, lichthinder, wonen, gezondheid, etc. Daarvoor wordt een zogeheten Milieu Effect Rapportage opgesteld (MER) opgesteld. Voordat hiermee gestart wordt, is er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze NRD staat wat er in de MER onderzocht moet worden en op welke manier.
Als bewoner kun je een zienswijze indienen en daarmee bezwaar maken op de inhoud van deze NRD. GROEN inZICHT heeft samen met Behoud Lithse Polder een standaard zienswijze gemaakt die je kunt indienen. Uiteraard mag je ook zelf een inhoudelijke reactie op de NRD maken.

Vul de zienswijze vóór 19 oktober in en stuur deze per post naar de betreffende gemeente (Oss of ‘s-Hertogenbosch). Hoe meer zienswijzen des te beter!

Zienswijze ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)’