Samen staan we sterker

Een groep bewoners uit de Groote Wielen in Rosmalen heeft eind augustus 2018 via de pers kennisgenomen van de voorgenomen plannen om in de polder tussen Oss en Den Bosch een grootschalig windmolenpark te realiseren. De bewoners hebben zich september 2018 verenigd in het bewonerscollectief ‘GROEN inZICHT’ en hebben als doel de belangen te behartigen van de direct omwonenden, maar ook het doel om nadrukkelijk betrokken te worden bij de planvorming, planontwikkeling en uiteindelijke besluitvorming.

In mei 2019 is het bewonerscollectief een formele vereniging geworden met de naam ‘Vereniging GROEN inZICHT’. In de statuten van de vereniging staat de volgende doelomschrijving:

  1. het ontwikkelen en realiseren voor haar leden van andere vormen van duurzame energie, alsmede
  2. het behartigen van de belangen en het vertegenwoordigen van haar leden in relatie tot de mogelijk plaatsing van windturbines in het gebied van de Rosmalense, Lithse en Geffense polder, alsmede
  3. ondersteuning verlenen en haar leden vertegenwoordigen ten aanzien van (vervolg)activiteiten die nuttig of noodzakelijk worden geoordeeld in het voorkomen van het windpark in de Rosmalense, Lithse en Geffense polder,

een en ander in de ruimste zin des woords.

Het dagelijks bestuur van Vereniging GROEN inZICHT bestaat uit:

Samen met Nijs van der Vaart, Ron Holland, Theo van der Meijs en Damon Visser vormen zij het bestuur. Als betrokken bewoner kan je gratis lid worden van de Vereniging GROEN inZICHT, maar uiteraard zijn donaties welkom.

Help mee!

De Vereniging GROEN inZICHT kent meerdere werkgroepen, waarbij zich enthousiaste bewoners uit Kruisstraat, Nuland en Rosmalen hebben aangesloten. Maar omdat er veel werk te verrichten is, zijn we op zoek naar nog meer mede-bewoners die ons doel willen ondersteunen. Voor een aantal werkgroepen zoeken we mede-bewoners, die ons kunnen helpen. Vele handen maken immers licht werk. Je kan je aanmelden voor de volgende werkgroepen:

  • Werkgroep Impact & Alternatieven, ga samen met ons op onderzoek naar de mogelijke impact van een grootschalig windmolenpark, bijvoorbeeld geluidsoverlast, slagschaduw, gevolgen voor het milieu, horizonvervuiling, lichtvervuiling, et cetera. Maar denk ook mee met innovatieve alternatieven (verantwoordelijke: Nijs van der Vaart).
  • Werkgroep Politiek, verdiep je in de standpunten van de gemeentelijke en provinciale politieke partijen en help ons de politiek te overtuigen met een alternatief plan (verantwoordelijke: Hans de Jong).
  • Werkgroep Besluitvorming, stel samen met ons vast hoe het besluitvormingsproces verloopt, hoe lopen de gemeentelijke en provinciale hazen? Enige ervaring met bestuursrecht is zeer welkom (verantwoordelijke: Hans de Jong a.i.).
  • Werkgroep Stakeholders, breng samen met ons de ‘stakeholders’ in kaart, wat zijn hun belangen, wat beweegt ze? (verantwoordelijke: Damon Visser)
  • Werkgroep Communicatie & Website, help ons zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij GROEN inZICHT door de inzet van goede communicatiemiddelen, waaronder deze website (verantwoordelijken: Theo van der Meijs en Mieke Grooten (webredactie@groen-inzicht.nl))
  • Werkgroep Financieren & Economische haalbaarheid, je houdt van cijfers en wil je samen met ons verdiepen in de financiering van windturbineparken, subsidies en de economische haalbaarheid van een windturbinepark in de polder tussen Oss en Den Bosch (verantwoordelijke: Maurice Jansen).

Voor meer informatie en/of interviewverzoeken, kunt u contact opnemen met Pascal Spelier via info@groen-inzicht.nl of tel.nr 06 – 53299017.