Kieswijzer GROEN inZICHT, op wie moet je stemmen als je tegen industrieel windturbinepark bent?

Op 14, 15 en 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De afgelopen dagen heeft GROEN inZICHT in de woonkernen rondom de Rosmalense Polder een kieswijzer verspreid. Een handige hulp om te bepalen op wie je moet stemmen als je tegen een industrieel windturbinepark bent in de polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch. In dit artikel geven we iets meer achtergrond over de partijprogramma’s ten aanzien van de komst van windturbines.

Enquête met 13 stellingen

In februari nodigde GROEN inZICHT alle Bossche politieke partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, uit om een enquête in te vullen. We legden de partijen 13 stellingen voor die de mening van GROEN inZICHT weergeven. Heeft de partij veel ‘plussen’ op de kieswijzer, dan zijn ze het (grotendeels) eens met GROEN inZICHT. Bij veel ‘minnen’ zijn ze het (grotendeels) oneens met GROEN inZICHT. Twee partijen ontbreken in het overzicht: de PvdA en D66. Eerstgenoemd wilde de enquete niet invullen, maar verwees wel naar haar partijprogramma. D66 heeft, ook nadat we ze nogmaals herinnerde, niet gereageerd.

Op wie moet ik stemmen?

Met de kieswijzer krijg je een beeld op wie je kunt stemmen als je tegen een industrieel windturbinepark bent in de polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch. Uiteraard zijn er voor jou wellicht meerdere onderwerpen belangrijk, dus vul gerust ook nog de kieswijzer van het Brabants Dagblad in. Onze kieswijzer is slechts een extra hulpmiddel.

Klik op afbeelding voor vergroting

Voordat we je iets meer achtergrond geven over de standpunten van partijen ten aanzien van duurzaamheid, klimaat en windturbines brengen we nog even het stemgedrag van de gemeenteraad in herinnering als het gaat om het raadsvoorstel voor de Duurzame Polder (grootschalige opwekking met zon en wind in de polder). Destijds was de coalitie het unaniem eens bij de hoofdelijke stemming over het raadsvoorstel; D66, VVD, GroenLinks, CDA en Rosmalens Belang zijn voor de komst van een windturbinepark. Laat je bij je keuze begin volgende week niet alleen leiden door de verkiezingsprogramma’s (wervende verhalen voor de toekomst), maar ook het stemgedrag uit het verleden.

Dan nu de vraag: op wie moet ik stemmen? Op basis van de kieswijzer en de partijprogramma’s komen we tot het volgende overzicht:

Meest gunstige partijen: Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, Voor Den Bosch, Leefbaar ‘s-Hertogenbosch en 50PLUS

Enigszins gunstig: CDA, Bossche Groenen, SP, Forum voor Democratie, PVV, Rosmalens Belang (met de kanttekening dat CDA en Rosmalens Belang destijds voor het raadsvoorstel van de Duurzame Polder stemden).

Ongunstig: D66, GroenLinks, Volt, PvdA en Partij voor de Dieren

Windturbines in de partijprogramma’s

Hieronder sommen we de belangrijkste elementen uit de verkiezingsprogramma’s op die betrekking hebben op klimaat, zonneparken en windturbines. De volgorde van de partijen is in volgorde van lijstnummer.