Agenda

In onderstaande agenda proberen we de relevante bijeenkomsten voor de komende maanden weer te geven. Daarnaast zie je al scrollend naar beneden de bijeenkomsten uit het verleden. In voorkomende gevallen zit er in een agenda-item een verwijzing naar een document of artikel op onze website over die bijeenkomst.

Agenda (nieuw bovenaan)

2021
31/05/2021

Maandag 31 mei 20.00 uur – Algemene Leden Vergadering GROEN inZICHT

Maandag 31 mei 20.00 uur – Algemene Leden Vergadering GROEN inZICHT

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vindt maandag 31 mei om 20.00 uur plaats. Leden van GROEN inZICHT zijn via de nieuwsbrief uitgenodigd. Vanwege de coronacrisis vindt de vergadering online plaats. Naast het goedkeuren van het jaarverslag staat o.a. een statutenwijziging op de agenda. En uiteraard geven we een update over de laatste stand van zaken.

18/05/2021

19:00 uur behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Regionale Energiestrategie 1.0’

19:00 uur behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Regionale Energiestrategie 1.0’

De vergadering is terug te kijken op website van de gemeente. Daar vind je ook het raadsvoorstel en bijbehorende stukken terug waaronder twee brieven van GROEN inZICHT aan de raad (brief 1 en brief 2 met bijlage)

12/04/2021

Informeren & Ontmoeten Regionale Energie Strategie 1.0

Informeren & Ontmoeten Regionale Energie Strategie 1.0

GROEN inZICHT spreekt in tijdens Informeren & Ontmoeten en laat het college en de gemeenteraad weten wat ze van de RES 1.0 vinden. Het inspreken begint om 20.30 en is via de website van de gemeente en Youtube te volgen. Op 18 mei 2021 neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

01/02/2021

Op 1 februari 2021 is de verdeling van de opgaven voor alle regio’s (waaronder onze regio Noord-Oost Brabant) bekend

Op 1 februari 2021 is de verdeling van de opgaven voor alle regio’s (waaronder onze regio Noord-Oost Brabant) bekend

Op 1 oktober 2020 Op 1 februari 2021 is de verdeling van de opgaven voor alle regio’s (waaronder onze regio Noord-Oost Brabant) bekend. Ondertussen zullen de decentrale overheden de planologische vastlegging opstarten op basis van de inhoud van de conceptversie van de RES. De RES-gebieden hebben dan tot 1 maart 2021 1 juli 2021 om aanvullend op de Concept RES de definitieve RES, inclusief de restopgave, vast te stellen. Medio Eind 2021 is het merendeel van deze RES’en verwerkt in het omgevingsbeleid.

2020
06/10/2020

19:00 Behandeling ‘Verkenning Duurzame Polder’ in Raadsvergadering

19:00 Behandeling ‘Verkenning Duurzame Polder’ in Raadsvergadering

De agenda van de bijeenkomst en alle bijbehorende documenten vind je op: s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl

De vergadering is zonder publiek
In verband met de coronacrisis is er bij deze vergadering geen toegang voor publiek, alleen raads- en commissieleden mogen aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst. Door middel van live-uitzending op internet is de bijeenkomst te volgen (zie s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl).

01/10/2020

De Concept RES wordt op 1 oktober 2020 aangeboden aan het Nationaal Programma RES

De Concept RES wordt op 1 oktober 2020 aangeboden aan het Nationaal Programma RES

De Concept RES wordt op 1 juni 2020 1 oktober 2020 aangeboden aan het NP RES. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de voorzitter van de stuurgroep de Concept RES aanbiedt. De Concept RES wordt vastgesteld door de Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W en de Waterschapsbesturen. Het document wordt ter kennisgeving voorgelegd aan gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen.Gezien de beschikbare tijd is te verwachten dat de Concept RES in veel regio’s nog niet formeel kan worden vastgesteld door raden, Staten en Algemeen Besturen. De conceptversie van de RES zal worden aangeboden aan het PBL om te bezien of de in alle RES’en geformuleerde plannen optellen tot het bereiken van de nationale klimaatdoelstellingen. Mocht dat niet het geval zijn dan hebben decentrale overheden vier maanden de tijd om voor de restopgave een verdeling per RES te maken.

23/09/2020

Woensdag 19:30 Behandeling ‘Verkenning Duurzame Polder’ in de Commissie Omgeving

Woensdag 19:30 Behandeling ‘Verkenning Duurzame Polder’ in de Commissie Omgeving

De agenda van de bijeenkomst en alle bijbehorende documenten vind je op: s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl

De vergadering is zonder publiek
In verband met de coronacrisis is er bij deze vergadering geen toegang voor publiek, alleen raads- en commissieleden mogen aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst. Door middel van live-uitzending op internet is de bijeenkomst te volgen (zie s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl).

 

14/09/2020

19:00 Informeren en Ontmoeten: inspreken over ‘Verkenning Duurzame Polder’

19:00 Informeren en Ontmoeten: inspreken over ‘Verkenning Duurzame Polder’

Voordat de Bossche gemeenteraad een besluit neemt is er voor bewoners en andere betrokkenen mogelijkheid om in te spreken.

Dit kan op 14 september, met een uitloop naar 15 september, tijdens Informeren & Ontmoeten. U moet zich hiervoor aanmelden. Informatie hierover is te vinden op de gemeentelijke website U kunt ook bellen met 073-6155423.

De vergadering is zonder publiek
In verband met de coronacrisis is er bij deze vergadering geen toegang voor publiek, alleen raads- en commissieleden mogen aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst. Door middel van live-uitzending op internet is de bijeenkomst te volgen (zie s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl).

07/07/2020

19:00 behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Visie Energielandschap’ | ‘s-Hertogenbosch en de Concept RES

19:00 behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Visie Energielandschap’ | ‘s-Hertogenbosch en de Concept RES

Eerdere datum was 9 juni 2020.
De agenda van de bijeenkomst en alle bijbehorende documenten vind je op: s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl

De vergadering is zonder publiek
In verband met de coronacrisis is er bij deze vergadering geen toegang voor publiek, alleen raads- en commissieleden mogen aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst. Door middel van live-uitzending op internet is de bijeenkomst te volgen (zie s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl).

23/06/2020

19:30 Commissie Omgeving behandelt de stukken ‘Visie energielandschap’ | ‘s-Hertogenbosch

19:30 Commissie Omgeving behandelt de stukken ‘Visie energielandschap’ | ‘s-Hertogenbosch

Eerdere datum was 25 mei 2020.
De agenda van de bijeenkomst en alle bijbehorende documenten vind je op: s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl

De vergadering is zonder publiek
In verband met de coronacrisis is er bij deze vergadering geen toegang voor publiek, alleen raads- en commissieleden mogen aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst. Door middel van live-uitzending op internet is de bijeenkomst te volgen (zie s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl).

17/06/2020

19:00 Extra avond: Informeren en Ontmoeten: inspreken over het raadsvoorstel ‘Visie energielandschap’ | ‘s-Hertogenbosch

19:00 Extra avond: Informeren en Ontmoeten: inspreken over het raadsvoorstel ‘Visie energielandschap’ | ‘s-Hertogenbosch

Vanwege grote belangstelling om in te spreken is er een extra raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten met mogelijkheid tot inspreken voor diegene die nog niet eerder (op 19 mei) hebben ingesproken.

De vergadering is zonder publiek
In verband met de coronacrisis is er bij deze vergadering geen toegang voor publiek, alleen insprekers en raads- en commissieleden mogen aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst. Door middel van live-uitzending op internet is de bijeenkomst te volgen (zie s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl).

15/06/2020

Informeren en Ontmoeten: inspreken over het raadsvoorstel ‘Visie energielandschap’ | ‘s-Hertogenbosch

Informeren en Ontmoeten: inspreken over het raadsvoorstel ‘Visie energielandschap’ | ‘s-Hertogenbosch

Nieuwe raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten met mogelijkheid tot inspreken voor diegene die nog niet eerder (op 19 mei) hebben ingesproken.
De agenda van de raadsvergadering is via de website van de gemeente te bekijken.

18/05/2020

19:00 Informeren en Ontmoeten: inspreken over het raadsvoorstel ‘Visie energielandschap’ | ‘s-Hertogenbosch

19:00 Informeren en Ontmoeten: inspreken over het raadsvoorstel ‘Visie energielandschap’ | ‘s-Hertogenbosch

18 en 19 mei
Je kunt inspreken over het raadsvoorstel ‘Visie energielandschap’ wat voor 9 juni 7 juli op de agenda staat van de gemeenteraad.

23/03/2020

GROEN inZICHT spreekt met wethouder Mike van der Geld

GROEN inZICHT spreekt met wethouder Mike van der Geld

GROEN inZICHT heeft een prettig en goed gesprek gehad met wethouder Mike van der Geld. Geen discussie, maar een gesprek over ons plan de ‘Leefbare Polder’. Mike van der Geld laat weten dat de Visie Energielandschap aangescherpt en aangevuld is, vooral is er meer aandacht besteed aan de gezondheid en lusten en lasten. We hebben onze zorg geuit over het besluitvormingsproces met betrekking tot de corona-crisis. Er komen meerdere vervolgafspraken met o.a. de wethouder.

15/01/2020

Derde stakeholderbijeenkomst Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant | oss

Derde stakeholderbijeenkomst Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant | oss

Tijdens deze bijeenkomst worden stakeholders meegenomen in de hoofdlijnen van het RES-voorstel. Dit voorstel wordt komend voorjaar voorgelegd aan de gemeenteraden en waterschappen van Noordoost Brabant. Daarmee is het voorstel nog niet definitief. De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats op een nader te bepalen plaats in Oss. Aanmelden kan hier.

08/01/2020

GROEN INZICHT IN GESPREK MET DE VVD OVER WINDTURBINEPARK

GROEN INZICHT IN GESPREK MET DE VVD OVER WINDTURBINEPARK

GROEN inZICHT gaat in december en januari in gesprek met de politieke partijen in de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. We praten met de politiek over de Visie Energielandschap, het windturbinepark en ons alternatieve plan. Op 8 januari gaan we in gesprek met de VVD.

2019
15/12/2019

GROEN inZICHT dient zienswijze op Ontwerpvisie Energielandschap in

GROEN inZICHT dient zienswijze op Ontwerpvisie Energielandschap in

Op 4 november 2019 heeft de gemeente de Ontwerpvisie Energielandschap gepubliceerd. In de Ontwerpvisie staat: ‘Voor windturbines kiezen we voor één grootschalig windpark in het gebied tussen Oss en Den Bosch.’ GROEN inZICHT heeft een zienswijze ingediend die concludeert dat de polder tussen Oss en Den Bosch ongeschikt is voor een grootschalig windturbinepark. Bekijk onze zienswijze hier.

10/12/2019

GROEN INZICHT IN GESPREK MET ROSMALENS BELANG OVER WINDTURBINEPARK

GROEN INZICHT IN GESPREK MET ROSMALENS BELANG OVER WINDTURBINEPARK

GROEN inZICHT gaat in december en januari in gesprek met de politieke partijen in de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. We praten met de politiek over de Visie Energielandschap, het windturbinepark en ons alternatieve plan. Op 12 december gaan we in gesprek met de Rosmalens Belang.

09/12/2019

GROEN inZICHT in gesprek met GROEN LINKS over windturbinepark

GROEN inZICHT in gesprek met GROEN LINKS over windturbinepark

GROEN inZICHT gaat in december en januari in gesprek met de politieke partijen in de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. We praten met de politiek over de Visie Energielandschap, het windturbinepark en ons alternatieve plan. Op 9 december gaan we in gesprek met Groen Links.

09/12/2019

Informatieavond ‘Behoud natuur en leefbaarheid Lith en omgeving’ | Lith

Informatieavond ‘Behoud natuur en leefbaarheid Lith en omgeving’ | Lith

Op maandag 9 december organiseerde belangenvereniging ‘Behoud natuur en leefbaarheid Lith en omgeving’, kortweg ‘Behoud Lithse polder’ een informatieavond voor de inwoners van de oud-gemeente Lith, maar ook van de omliggende dorpen van het poldergebied. Deze vond plaats in Hertog Jan, Marktplein 13 in Lith. Bekijk de videoreportage van DTV hier en de presentatie die deze avond werd gegeven hier.