Slechts 6 windmolens nodig voor transitie, bekijk onze infographic

Infographic met gedetailleerdere berekeningen

WAT WIL GROEN inZICHT?

1. DE REGIONALE ENERGIE STRATEGIE (RES)
De RES-bieding van de gemeente is 30% hoger dan door het Rijk voorgesteld. We vragen deze bieding te verlagen zodat Den Bosch het klimaatakkoord naleeft en niet meer elektriciteit levert dan nodig is in Nederland. Met slechts zes windmolens verspreid over ’s-Hertogenbosch kan de RES-opgave al gerealiseerd worden bij 50% zon en 50% wind. Zelfs een 100%-zon-scenario is mogelijk op gemeentegronden.

2. LASTEN EERLIJK VERDELEN
Concentreren van overlast van energieopwekking in slechts één gebied (de polder) is niet gewenst. Spreiding is eerlijker, zorgt voor meer draagvlak en lagere gezondheidsrisico’s. De Windladder geeft richting voor het plaatsen van windenergie.

3. PROCES VANUIT EEN VISIE
Er is geen draagvlak voor de energievisie en onrust dreigt in onze maatschappij. Het participatieproces is niet correct verlopen. De gemeente moet terug naar de tekentafel en werken vanuit een visie i.p.v. meteen naar een vooringenomen besluit te gaan met grootschalige geconcentreerde energieopwekking.

4. EEN INTEGRALE VISIE VOOR DE POLDER
De noodzaak ontbreekt om de polder als één groot energietransformatiegebied aan te duiden. De gemeente moet vanuit een bredere visie ook kijken naar andere bestemmingen zoals natuur, recreatie, circulaire landbouw, woningbouw en watermanagement. Het GROEN inZICHT-plan ‘De LEEFBARE polder’ geeft specifieke richtingen voor het ontwikkelen. Dit negeren zet de deur open voor allerlei oncontroleerbare commerciële initiatieven.

Lees hier meer in ons plan ‘de LEEFBARE polder’

Hier uitleg van Pascal bij de infographic, tijdens de bijeenkomst Informeren en Ontmoeten op 17 juni 2020
(uitleg in ca. 5 minuten, overige tijd zijn vragen van de raadsleden)