Klimaatconflict in het polderlandschap

Er staat veel te gebeuren in Nederland. In Brussel denkt de EU na over een toekomstig landbouwbeleid, de klimaatcrisis vraagt om drastisch ingrijpen, de energievoorziening zit middenin een transitie en intussen verstedelijkt Nederland. Stuk voor stuk ontwikkelingen die behoorlijke gevolgen hebben voor het landschap.

Conflicterende uitdaging

Er zijn grote opgaven op het gebied van klimaat, landbouw, milieu en energie. Deze hebben allemaal een directe verbondenheid met onze natuur. Het is daarom essentieel dat er een draagvlak is om deze aanpassingen op een juiste manier in te passen in de natuur waarbij alle elementen meegenomen worden.

De afgelopen 30 jaar is het Nederlandse landschap al drastisch veranderd door de energietransitie. Het is daarom hoog tijd dat het Nederlandse landschap weer een volwaardige plek krijgt in het ruimtelijke beleid (publicatie Rijksoverheid – PBL).

Meer lezen