GROEN inZICHT lanceert plan ‘De LEEFBARE polder’ en stelt naast de zonneladder een windladder voor

In ons plan schetsen we hoe het gebied ten oosten van ’s-Hertogenbosch op een Duurzame, Gezonde en Eerlijke manier ontwikkeld kan worden.

Lees hier het volledige plan ‘de LEEFBARE polder’

In ons plan constateren we nogmaals dat de Visie te eenzijdig is gericht op zon en wind, en geen oplossingen biedt voor andere belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals onder andere betaalbare woningbouw, de overgang naar duurzame landbouw en recreatie.