Reageer NU op de Ontwerpvisie Energielandschap of vraag uitstel aan!

Op 4 november 2019 heeft de gemeente de Ontwerpvisie Energielandschap gepubliceerd. In de Ontwerpvisie staat: ‘Voor windturbines kiezen we voor één grootschalig windpark in het gebied tussen Oss en Den Bosch.’ In de openbaarmaking is aangegeven dat de termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot 2 december 2019. De gemeente heeft vervolgens een inspraakavond gehouden op 19 november 2019 waarin zij de ontwerp visie voor belanghebbenden heeft toegelicht. Veel te laat ons inziens, maar niet te min gaan we je helpen om voor 2 december een zienswijze in te dienen. Des te meer reacties op de zienswijze, des te beter.

Hiervoor hebben we een flyer opgesteld die we vandaag en morgen verspreiden in het gebied tot ongeveer 2,5 km tot de Rosmalense en Nulandse polder. In dit artikel geven we meer informatie over de zienswijze en instructies, kan je de tekst van de zienswijze nalezen en kan je een digitale versie van de zienswijze downloaden. Let op: de zienswijze moet voor maandag 2 december in bezit zijn van de gemeente. Lukt je dit niet, vraag dan bij de gemeente uitstel aan.

Hieronder geven we je een paar opties. Maak je keuze.

Instructies indienen zienswijze

Met het indienen van een zienswijze geeft u commentaar op de Ontwerpvisie Energielandschap van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Mocht je de Ontwerpvisie Energielandschap nog niet hebben gelezen, dan kan je dat hier doen.

De zienswijze moet vóór 2 december bij de gemeente zijn. Stuur deze dus zo snel mogelijk (donderdag of vrijdag) op.

Let op: vergeet niet de zienswijze te voorzien van jouw naam, adres en handtekening.

Tekst achterzijde zienswijze | Toelichting aandachtspunten

Op 4 november 2019 presenteerde de gemeente ’s-Hertogenbosch haar ‘Ontwerpvisie Energielandschap’. Deze visie richt zich op de opwekking van zonne- en windenergie in het buitengebied van ’s-Hertogenbosch. In de Ontwerpvisie staat: ‘Voor windturbines kiezen we voor één grootschalig windpark in het gebied tussen Oss en Den Bosch.’

Hieronder in ‘grotere lettertjes’ de toelichting op de uitgangspunten.Tot slot

Gemeente, respecteer onze leefomgeving (en die van dieren) en wees zeer voorzichtig met onze gezondheid. Behandel de polder als waardevol landschap. Laten we zorgvuldige afwegingen maken op weg naar een duurzame toekomst, voor ons en toekomstige generaties.