Inspraak Ontwerpvisie Energielandschap gestart, reageer hierop voor 2 december!

[UPDATE 27/11] – Naast het sturen van je zienswijze vóór 2-12 willen we ieder verzoeken uitstel te vragen bij de gemeente voor het indienen van de zienswijze op de Ontwerpvisie Energielandschap. Lees hier meer: Actie van onze leden gevraagd: stuur een verzoek tot uitstel zienswijze naar de gemeente

[UPDATE 23/11] – GROEN inZICHT maakt een standaard zienswijze, die je naar de gemeente kunt sturen. Houd onze website de komende week in de gaten.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente ’s-Hertogenbosch hebben begin deze week de Ontwerpvisie Energielandschap bekend gemaakt. Deze visie richt zich op de opwekking zonne- en windenergie in het buitengebied van ‘s-Hertogenbosch. Als bewoner heeft u 4 weken de tijd om op deze visie te reageren. Ook is er op 19 november een inspraakavond. Lees de visie, reageer op de visie en kom naar de inspraakavond!

Waarom deze visie?

De Ontwerpvisie is nodig, omdat deze productiemethoden van duurzame energie een grote ruimtelijke impact hebben. In de visie worden gebieden voor energieopwekking aangewezen en worden er kaders gesteld waarbinnen initiatieven uitgewerkt kunnen worden. De productie van duurzame energie kan impact hebben op vele gevestigde belangen (bewoners, natuur, ecologie, cultuurhistorie, landschap, water, etc.) in en rond de aangewezen gebieden. De visie stelt hoe met de belangenafweging moet worden omgegaan.

Download de Visie op de website van de gemeente of hieronder:

Inspraakavond

Op 19 november 2019 is er een inspraakavond over de Ontwerpvisie. Deze vindt plaats in het Bestuurscentrum van ‘s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, om 19.30 uur. Het bestuurscentrum is geopend vanaf 19.15 uur. Op deze avond wordt een presentatie gegeven over de inhoud van de Visie. Je kan je aanmelden voor deze avond via deze webpagina.

Wil je reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kan je schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wil je reageren op de Ontwerpvisie Energielandschap?

  • Jouw schriftelijke zienswijze kan je sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485741.
  • Ook is het mogelijk om jouw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. Je kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wil je mondeling een zienswijze indienen? Hiervoor kan je terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

De ontwerpvisie ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vind je de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kan je ook de authentieke bestanden vinden).

Voor vragen kan je contact opnemen met de gemeente s-Hertogenbosch via visie-energielandschap@s-hertogenbosch.nl.

Wat vindt GROEN inZICHT?

Momenteel bestuderen wij de stukken. Ook als GROEN inZICHT zullen we een zienswijze indienen. We zullen deze te zijner tijd delen via deze website.

Photo credits: GROEN inZICHT, foto vanuit de lucht van de Groote Wielen. Zie jouw huis? Dan zie je ook windmolens!