Hoe ziet het energielandschap in de toekomst eruit? Denk mee!

Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de wens om klimaatneutraal te zijn in 2050. Fossiele energie, zoals aardgas en kolen willen ze vervangen door duurzame opgewekte energie, zoals wind- en zonne-energie. Momenteel stelt de gemeente de Visie Energielandschap op. In deze visie wordt aangegeven waar er mogelijk ruimte is voor opwekking van duurzame energie.  Met de Visie Energielandschap kan de gemeente een antwoord formuleren op initiatieven voor zonnepanelenvelden en windturbines.

De gemeente stelt de visie energielandschap in overleg met inwoners en belanghebbende organisaties op. Begin dit jaar waren er vijf informatiebijeenkomsten. Op 22 mei en 25 mei aanstaande organiseert de gemeente ’s-Hertogenbosch meedenkbijeenkomsten. Deze vormen de tweede fase van het proces om te komen tot een Visie Energielandschap. Denk je mee?

Hele gemeente of alleen buitengebied?

De gemeente gaat een visie maken over het veranderende landschap door duurzame energie. Ze geven aan daarvoor in gesprek te gaan met belanghebbenden. Eerder besloot de gemeenteraad al dat deze visie er moet komen in het Energietransitieprogramma 2016-2020. Met deze visie is in de hand wil de gemeente initiatieven – zoals dat van Windpark Den Bosch BV – kunnen beoordelen en waar nodig veranderingen in het bestemmingsplan wel of niet toe staan.

Hoewel de gemeente op haar website aangeeft dat de visie energielandschap gaat over het gehele grondgebied van de gemeente werd er tijdens de informatiebijeenkomsten vooral gekeken naar duurzame energieopwekking in het buitengebied van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Volgens de gemeente de visie gaat verder dan alleen energie. Het geeft een beeld van de wijze waarop het landschap er in de toekomst uit kan gaan zien. En hoe energieopwekking gekoppeld kan worden aan zaken als natuur en ontwikkelingen in de landbouw.

De gemeente stelt de visie energielandschap in overleg met inwoners en belanghebbende organisaties op. Als startpunt van het participatieproces van de visie energielandschap, hebben er vijf identieke informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Het bestuur van GROEN inZICHT heeft alle informatiebijeenkomsten bijgewoond en vragen gesteld aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch, die later schriftelijk werden behandeld. Lees de vragen en antwoorden in dit artikel. De gemeente heeft zelf ook een verslag uitgebracht van deze bijeenkomst. Neem even de moeite om het verslag te lezen (leestijd 10 min.). Er is ook een bijlage bij dit verslag beschikbaar met vragen en antwoorden.

Het verslag van de bijeenkomsten wordt aan de gemeenteraad aangeboden. De raad kan deze informatie meenemen in haar overwegingen om te beslissen over de visie energielandschap.

Tweede fase Visie Energielandschap

Tijdens de tweede fase voor het opstellen van de Visie Energielandschap nodigt de gemeente bewoners uit om het gesprek over zonne- en windenergie aan te gaan. Het is de bedoeling een slag dieper te gaan en mee te denken over duurzame energie in verschillende landschapstypen. Wat is er nodig om het in te passen in het landschap? En hoe ziet het energielandschap van de toekomst eruit?

Wat kan je onder andere verwachten tijdens de meedenkbijeenkomsten?

  • Je kunt deelnemen een serious game, waarin je vanuit verschillende posities windturbines en zonnepanelen in het landschap kunt ervaren.
  • De gemeente gaat tevens in op veel gestelde vragen, bijvoorbeeld over andere energieopwekkingsmethoden, gezondheidsrisico’s en meer.

Meld je aan!

Wilt je aanwezig zijn bij één van de meedenkbijeenkomsten? Meld je dan snel aan.

  • Wo. 22 mei – SCC de Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, ‘s-Hertogenbosch – 18.30 uur – 22.00 uur
  • Za. 25 mei – De Kentering, Dorpsstraat 54, Rosmalen – 12.30 uur- 16.00uur

Meld je hier aan

Vervolgtraject Visie Energielandschap

Na de meedenkfase vindt de schetsfase plaats. Hiervoor vinden in juni twee bijeenkomsten plaats. De data hiervoor zijn 19 en 22 juni (onder voorbehoud). Zet één van deze data alvast in je agenda.

Afbeelding – voorlopige planning Visie Energielandschap en besluitvorming

Photo credits – Gemeente ‘s-Hertogenbosch (bewerkt door GROEN inZICHT).