OPROEP: kom vanavond naar de inspraakavond Ontwerpvisie Energielandschap voor bewoners

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente ’s-Hertogenbosch heeft begin deze maand Ontwerpvisie Energielandschap bekend gemaakt. Deze visie richt zich op de opwekking zonne- en windenergie in het buitengebied van ‘s-Hertogenbosch. Als bewoner heb je 4 weken de tijd om op deze visie te reageren. Vanavond is er een inspraakavond voor bewoners. Deze vindt plaats in het Bestuurscentrum van ‘s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, om 19.30 uur. Het bestuurscentrum is geopend vanaf 19.15 uur. Lees de visie,  kom naar de inspraakavond en reageer op de visie.!

Wat vindt GROEN inZICHT?

We hebben de Ontwerpvisie Energielandschap bestudeerd en vinden dat deze tekortschiet. Momenteel werken we aan een zienswijze en een alternatief plan. We zullen de zienswijze ook ter beschikking stellen aan onze leden, zodat ze die ook kunnen indienen bij de gemeente. Word lid van GROEN inZICHT en je ontvangt te zijner tijd een voorbeeldbrief voor het indienen van de zienswijze.

Waarom deze visie?

De Ontwerpvisie is nodig, omdat deze productiemethoden van duurzame energie een grote ruimtelijke impact hebben. In de visie worden gebieden voor energieopwekking aangewezen en worden er kaders gesteld waarbinnen initiatieven uitgewerkt kunnen worden. De productie van duurzame energie kan impact hebben op vele gevestigde belangen (bewoners, natuur, ecologie, cultuurhistorie, landschap, water, etc.) in en rond de aangewezen gebieden. De visie stelt hoe met de belangenafweging moet worden omgegaan.

Download de Visie op de website van de gemeente of hieronder:

Inspraakavond

Op 19 november 2019 is er een inspraakavond over de Ontwerpvisie. Deze vindt plaats in het Bestuurscentrum van ‘s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, om 19.30 uur. Het bestuurscentrum is geopend vanaf 19.15 uur. Op deze avond wordt een presentatie gegeven over de inhoud van de Visie. Je kan je aanmelden voor deze avond via deze webpagina.

Wil je reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kan je schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wil je reageren op de Ontwerpvisie Energielandschap?

  • Jouw schriftelijke zienswijze kan je sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485741.
  • Ook is het mogelijk om jouw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. Je kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wil je mondeling een zienswijze indienen? Hiervoor kan je terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

De ontwerpvisie ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vind je de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kan je ook de authentieke bestanden vinden).

Voor vragen kan je contact opnemen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch via visie-energielandschap@s-hertogenbosch.nl.