Twee bijeenkomsten over Visie Energielandschap en Duurzame polder

De gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss en de Provincie werken samen in de verkenning naar de mogelijkheden voor duurzame opwekking van energie in de polder tussen ‘s-Hertogenbosch en Oss. Het gaat daarbij om het realiseren van windturbine- en zonneparken.

Vanavond zijn er in zowel Lith als Rosmalen twee bijeenkomsten waar we jullie als bewoners op willen wijzen. De bijeenkomst die vanavond in Rosmalen plaatsvindt wordt op 27 juni nog een keer herhaald in het Bestuurscentrum van ‘s-Hertogenbosch. Wil je geïnformeerd worden, meepraten of meedenken? Maak dan gebruik van deze uitnodiging.

Visie Energielandschap gemeente ‘s-Hertogenbosch

In mei organiseerde de gemeente ‘s-Hertogenbosch al meedenkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kon je onder andere deelnemen aan een serious game, waarin vanuit verschillende posities windmolens en zonnepanelen in het landschap ervaren konden worden. Tijdens deze bijeenkomsten wilde de gemeente duidelijkheid krijgen over waar we het met elkaar over eens zijn. En ook waar discussiepunten blijven bestaan. Vanuit de verzamelde informatie, de verschillende meningen en gesprekken, formuleert de gemeente ‘s-Hertogenbosch de Visie Energielandschap. De presentatie van de meedenkbijeenkomsten is hier terug te lezen.

Op 19 juni en 27 juni organiseert gemeente ’s-Hertogenbosch zogeheten schetsbijeenkomsten. Deze vormen de derde fase van het proces om te komen tot een Visie Energielandschap.

Tijdens de schetsbijeenkomst is er de gelegenheid om mee te denken over de visie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook de eerste relatie met de verkenning Duurzame polder gelegd. Een aantal programma-onderdelen op de bijeenkomst zullen in het kader van de duurzame polder plaatsvinden. De inhoud van dit programmadeel is identiek aan de ‘Informatiebijeenkomsten Duurzame Polder’ die in juni in gemeente Oss plaatsvinden.

Na de schetsfase wordt een conceptversie van de Visie Energielandschap opgesteld. In september zal deze in een bijeenkomst aan de bewoners worden gepresenteerd en volgt er een proces van inspraak.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.

Bewonersbijeenkomst Duurzame polder in Lith

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant verkennen samen de mogelijkheden om met windturbines en zonnevelden duurzame energie op te wekken in het open poldergebied tussen Oss, Geffen, Nuland, Rosmalen, Lith en Maren-Kessel. Dit project heet: de ‘Duurzame Polder’. De gemeente Oss wil graag dat de bewoners hierover met ze meedenken. Daarom nodigen de gemeente Oss je uit voor één van de drie bewonersbijeenkomsten. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest er resteert er nog een bijeenkomst in Lith:

  • 19 juni om 19.00 – 21.00 uur in MFA ‘de Snoeck’, Marktplein 24 in Lith

Tijdens deze bijeenkomst krijgt je antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom is deze verkenning nodig?
  • Wat houdt deze verkenning in?
  • Waarom kijken we voor de duurzame energieopwekking naar het poldergebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch?
  • Hoe betrekken we bewoners (en andere belanghebbenden) bij de verkenning?

Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

Photo credits: Pascal Spelier – foto Lithse eendenkooi (links) en waar op de achtergrond 26 windmolens verrijzen.