GROEN inZICHT informeert een groot deel van de Groote Wielen over grootschalig windturbinepark

De afgelopen dagen hebben we huis-aan-huis – ja, soms ook bij een nee-nee-sticker, sorry daarvoor – een flyer verspreid. In deze flyer vertellen we meer over het initiatief GROEN inZICHT en waar we voor staan, maar roepen we vooral op om onze petitie te tekenen. Inmiddels staat de teller op 756.

Met de flyer willen we omwonenden ook bewust maken van de impact van een grootschalig windturbinepark. Afgaand op de reacties die we soms krijgen is nog niet iedereen bewust van de de effecten van een grote ‘windenergiecentrale’ in onze prachtige polder.

In de flyer schetsen we nog maar eens dat de huidige plannen van de ‘tekentafel’ moeten. We willen graag samen met alle betrokkenen een nieuwe afgewogen oplossing ontwikkelen die recht doet aan de belangen van álle betrokkenen. Een oplossing waarin de lusten en de lasten van de opwekking van duurzame energie in de gemeente ’s-Hertogenbosch rechtvaardig worden verdeeld.

Ons manifest

In de flyer ook de uitgangspunten van een manifest dat we hebben opgesteld. We sommen ze graag nog even op in dit artikel:

 • GROEN inZICHT is voor duurzame energie.
 • GROEN inZICHT vindt richting de toekomst de ‘trias energetica’ essentieel, eerst energie besparen, daarna duurzame energie opwekken en tot slot het gebruik van fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte beperken.
 • GROEN InZICHT streeft naar een gebalanceerd alternatief voor een duurzame inrichting van de Bossche polder waarbij mens, natuur en het opwekken van duurzame energie in balans zijn.
 • GROEN inZICHT wil nadrukkelijk betrokken worden bij de planvorming, de planontwikkeling en het besluitvormingsproces, waarbij er ook naar alternatieven voor windturbines en het grootschalige windturbinepark gekeken moet worden. We willen bijdragen aan de totale visievorming van het energielandschap
 • GROEN inZICHT vindt dat er aandacht moet zijn voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten als het gaat om duurzame energie opwekking in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
 • GROEN inZICHT streeft voortdurend naar een constructieve dialoog, en zal binnen de wettelijke kaders een maximale inspanning leveren om haar belangen te behartigen.

Help je ons mee?

Momenteel zijn er 10 bewoners actief binnen het bewonerscollectief GROEN inZICHT. Zoals zovelen hebben we overdag allemaal een gewone baan en doen we dit ernaast. We zijn op zoek naar mede-bewoners die ons doel willen ondersteunen, maar vooral ook mee willen werken. Voor een aantal werkgroepen zoeken we mede-bewoners, die ons kunnen helpen. Vele handen maken immers licht werk. Je kan je aanmelden voor de volgende werkgroepen:

 • Werkgroep Impact & Alternatieven, ga samen met ons op onderzoek naar de mogelijke impact van een grootschalig windmolenpark, bijvoorbeeld geluidsoverlast, slagschaduw, gevolgen voor het milieu, horizonvervuiling, lichtvervuiling, et cetera. Maar denk ook mee met innovatieve alternatieven.
 • Werkgroep Politiek & Besluitvorming, stel samen met ons vast hoe het besluitvormingsproces verloopt, hoe lopen de gemeentelijke en provinciale hazen? Verdiep je in de standpunten van de politieke partijen.
 • Werkgroep Stakeholders, breng samen met ons de ‘stakeholders’ in kaart, wat zijn hun belangen, wat beweegt ze?
 • Werkgroep Communicatie & Website, help ons zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij GROEN inZICHT door de inzet van goede communicatiemiddelen, waaronder deze website.
 • Werkgroep Financieren & Economische haalbaarheid, je houdt van cijfers en wil je samen met ons verdiepen in de financiering van windturbineparken, subsidies en de economische haalbaarheid van een windturbinepark in de polder tussen Oss en Den Bosch.

Wil je deelnemen aan één van deze werkgroepen, laat het ons dat weten via ons e-mailadres:  info@groen-inzicht.nl.