OPROEP: stuur brief aan Ministers, verbreding A2 tussen Deil en Vught heeft een link met windturbines in de polder

De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld. Dat noemen de overheid het Programma A2 Deil –  Vught.  Tegelijkertijd is in het Programma A2 een groot onderzoek gestart naar oplossen van de knelpunten op de A2 op langere termijn (na 2025), met uitbreiden van infrastructuur. Deze zogeheten MIRT-verkenning is in juni 2018 van start gegaan. Wij willen de Ministers Wiebes en Van Nieuwenhuizen erop wijzen dat de wegeninfrastructuur ook gebruiken voor opwekking duurzame energie. Meer opwekking duurzame energie langs de A2 leidt tot minder windturbines in de Rosmalense- en Nulandse polder. Stuur vóór 4 december een zienswijze naar de Ministers. Wij helpen je daarbij.

We hebben twee verschillende brieven opgesteld die je kunt versturen naar de Ministers.

Download brief versie 1 (Word-document, een meer neutrale versie)

Download brief versie 2 (Word-document, een meer verontwaardigde versie)

Stuur de brief via deze portal: platformparticipatie.nl/projectenlijst/a2-deil-vught/voornemen/zienswijze-indienen/zienswijze-indienen.aspx