Agenda

In onderstaande agenda proberen we de relevante bijeenkomsten voor de komende maanden weer te geven. Daarnaast zie je al scrollend naar beneden de bijeenkomsten uit het verleden. In voorkomende gevallen zit er in een agenda-item een verwijzing naar een document of artikel op onze website over die bijeenkomst.

Agenda (nieuw bovenaan)

2019
03/12/2019

Uiterste datum inzending zienswijze MIRT-verkenning A2

Uiterste datum inzending zienswijze MIRT-verkenning A2

Er loopt momenteel een zogeheten MIRT-verkenning voor de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught. Roep de ministers op om rekening te houden met opwekking duurzame energie langs de A2. Dat scheelt weer windturbines in de polder. Stuur je zienswijze vóór 4 december naar de ministers. Zie brief en instructie hier.

03/12/2019

GROEN inZICHT in gesprek met Bossche Groenen over windturbinepark

GROEN inZICHT in gesprek met Bossche Groenen over windturbinepark

GROEN inZICHT gaat in december en januari in gesprek met de politieke partijen in de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. We praten met de politiek over de Visie Energielandschap, het windturbinepark en ons alternatieve plan. Het eerste gesprek was met de Bossche Groenen.

01/12/2019

Uiterste datum indienen zienswijze Ontwerpvisie Energielandschap | ‘s-Hertogenbosch

Uiterste datum indienen zienswijze Ontwerpvisie Energielandschap | ‘s-Hertogenbosch

Wij verzoeken iedere bewoner die tegen de komst van een grootschalig windturbinepark is vóór 2 december een zienswijze naar de gemeente te sturen. GROEN inZICHT heeft een standaard zienswijze gemaakt die je naar de gemeente kan sturen. Ga naar deze pagina voor instructies.

20/11/2019

19:30 Informatieve bijeenkomst Duurzame Polder | Oss

19:30 Informatieve bijeenkomst Duurzame Polder | Oss

Dit is een openbare, informatieve bijeenkomst waarin de raadsleden van Oss  en ‘s-Hertogenbosch worden geïnformeerd over het project Duurzame Polder.  De bijeenkomst is om 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis van Oss, Raadhuislaan 2 in Oss. De bijeenkomst eindigt om 20.30 uur waarna aansluitend een borrel in het bedrijfsrestaurant. De bijeenkomst is openbaar.

19/11/2019

19:30 inspraakavond ontwerpvisie Energielandschap | ‘s-Hertogenbosch

19:30 inspraakavond ontwerpvisie Energielandschap | ‘s-Hertogenbosch

Op 19 november 2019 is er een inspraakavond over de Ontwerpvisie Energielandschap. Deze vindt plaats in het Bestuurscentrum van ‘s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, om 19.30 uur. Het bestuurscentrum is geopend vanaf 19.15 uur. Op deze avond wordt een presentatie gegeven over de inhoud van de Visie.

18/11/2019

19:00 Raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten | ‘s-Hertogenbosch

19:00 Raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten | ‘s-Hertogenbosch

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Ontwerpvisie Energielandschap. GROEN inZICHT heeft ingesproken.