GROEN inZICHT heeft gesproken tijdens raadsbijeenkomst ‘Informeren & Ontmoeten’

Als voorbereiding op de raadvergadering van 9 oktober konden wij vandaag inspreken tijdens de raadsbijeenkomst ‘Informeren & Ontmoeten’. Op 9 oktober neemt de gemeenteraad een besluit ten aanzien van het raadsvoorstel ‘Opstelling visie energielandschap en tweede fase verkenning Rosmalense polder’. We kregen 5 minuten de tijd. Benieuwd naar ons verhaal?

Wij waren niet de enige die inspraken op dit onderwerp. Martino van den Hurk van het Windcollectief Oss-Den Bosch ging mij voor en Harold van Nistelrooij van Windpark Den Bosch B.V. kwam na mij. Het Windcollectief Oss-Den Bosch vertegenwoordigt ongeveer drie vierde van de polder tussen Oss en Den Bosch (Gemeente Oss) en Windpark Den Bosch B.V. vertegenwoordigt ongeveer een vierde van dezelfde polder.

Luister onze presentatie terug

Tijdens onze presentatie toonden we bovenstaande afbeelding op het scherm. Het is een ‘artist impression’ van het mogelijke beeld dat je ziet vanaf de brug aan het eind van de Groote Wielenlaan, kijkend richting het moeras, als er een windturbinepark verrijst in de polder tussen Oss en Den Bosch.

Overige documentatie raadsbijeenkomst ‘Informeren en Ontmoeten’

Photo credits: ‘artist impression’ gemaakt door GROEN inZICHT