Een gedicht van de Sint voor de Bossche politici

GROEN inZICHT heeft kosten nog moeite gespaard en de Sint bereid gevonden zijn visie te geven op de Visie Energielandschap en een grootschalig windturbinepark in de Rosmalense- en Nulandse polder. Ondanks zijn drukke programma vandaag, heeft hij de tijd gevonden om een gedicht voor te dragen voor de dames en heren van de Bossche politici. Bekijk het videogedicht van de Sint.

Lees onder de video het hele gedicht.

Beste raadsleden van ’s-Hertogenbosch

 

Ook dit jaar zijn de Sint en zijn Piet weer naar Nederland gekomen,

Maar wat hij daar aantrof overtreft zijn ergste dromen.

 

In de Visie Energielandschap wordt de komst van een windturbinepark omschreven als een feit.

Heeft dat niet een beetje de schijn van vooringenomenheid?

 

De drang naar windmolens is voor de D66 een beetje obsessief,

Van ons belastinggeld zijn zij daarmee toch een heel grote dief.

 

De subsidie voor de windmolens is wel 200 miljoen.

Dat vindt de Sint in deze tijden wel heel veel poen.

 

Ook is er een heftige keerzijde aan energie uit wind.

Een humanitaire ramp in China, is dat wat de politiek hier tot dusver goed vindt?

 

Een van de effecten is dat de productie in China ter plekke alles erg vervuilt.

Sint krijgt een brok in zijn keel als hij ziet dat Malle Pietje inmiddels huilt.

 

Nu weet de Sint wel dat de zaken in de wereld niet eerlijk zijn verdeeld.

maar dit veroorzaakt wel een hele diepe wond, die niet zomaar heelt.

 

D66, zijn die windmolens nu wel echt zo goed?

Of is dit toch iets waar je nog eens heel goed over nadenken moet?

 

Het CDA zegt in haar lokale programma liever zon dan wind.

Hoe kan het dan dat ze in Den Bosch nu heel iets anders vindt?

 

De Sint ergert zich mateloos aan dit gedraai.

Zeg nou zelf, dit is alles behalve fraai.

 

En zit er in de lokale CDA nou echt iemand verscholen?

Die stiekempjes tevens jaagt op eigen windmolens?

 

Onthoud je met het hele CDA op dit onderdeel van stemming.

Want iedereen weet, vriendjespolitiek kent lokaal geen remming.

 

Rosmalens Belang met haar tijdelijke politieke vriendenkliek.

Verandert heel Rosmalen in een grote energiefabriek.

 

Zoveel windmolens is niet in het Rosmalens Belang,

Dus dat juist deze partij de plannen steunt, dat maakt het extra wrang.

 

Als die windmonsters er komen, treft jullie heel veel blaam.

Doe mij een lol en verander dan heel snel je naam.

 

Nu dan snel door naar de Visie en haar inhoud,

want ook die laat de Sint en zijn Pieten bepaald niet koud.

 

De gemeente weet niet het verschil tussen energie- en klimaatneutraal.

Dat maakt de Visie tot een ontzettend slecht verhaal.

 

Klimaatdoelstellingen en overheidsbeleid gaan niet verder dan 10 jaar.

Met ambities voor 2050 maakt de gemeente de polder nu onleefbaar.

 

De opgave duurzame energie opwekking is ook nog eens veel te hoog.

Beste politici, wist u dat de gemeente u voorloog?

 

Van nut en noodzaak ontbreekt dan ook ieder spoor.

Dat heeft toch ieder weldenkend mens meteen door?

 

Beste politiek, richt je op maximaal besparen en een op de RES gebaseerd duurzaamheidsbeleid.

Laat je goed informeren, want domheid is onbewuste onwetenheid.

 

Ook bewoners worden tot op heden onvoldoende geïnformeerd.

Ondanks de verhalen van de projectleider die continu het tegenovergestelde beweert.

 

De eenzijdigheid van bijeenkomsten is iets wat de Sint vreselijk stoort.

Kritische vragen van mensen worden telkense ontweken, zij voelen zich niet gehoord

 

De participatie verloopt niet als een adequaat proces.

De hele opzet tot op heden scoort dan ook bij lange na geen zes.

 

Bij steeds meer omwonenden van windturbines is er met de gezondheid iets mis,

Beste dames en heren politici, dit is toch bepaald geen kattenpis.

 

Met het huidige plan onderwerp je veel omwonenden aan een medisch experiment,

Eis op nationaal niveau meer onderzoek en wees daarmee een echte ‘vent’.

 

De keuze voor de polder is niet op duidelijke criteria gestoeld.

Dat is toch niet hoe de invulling van ruimtelijke orde is bedoeld.

 

Uitstervende weidevogels dreigen in een molen te eindigen als tartaar.

En de politiek en de bewoners kijken er letterlijk en figuurlijk naar.

 

Dezelfde dieren zijn een paar jaar geleden naar de polder gelokt met veel belastinggeld.

De Sint is erg benieuwd naar het verhaal dat de politiek hierover vertelt.

 

Tel daarbij dat het in Den Bosch het minst hard waait van het hele land.

En je legt de visie toch onmiddellijk aan de kant.

 

De huidige visie is er enkel op gericht om bepaalde plannen mogelijk te maken.

En dat maakt het vrij eenvoudig om hem helemaal af te kraken.

 

Beste politici, begin opnieuw met een echte visie en zet financieel gewin opzij,

Dan zijn Sint en Piet volgend jaar gewoon weer blij.

 

De taak van de politiek is belangenbescherming van de Bossche mensen,

Houd daarom, met een plan als deze, toch serieus rekening met hun wensen.

 

Met feestelijke groet,

Sint & Malle Pietje