OPROEP: kom allen maandag aanstaande naar bijeenkomst Informeren & Ontmoeten

Maandag aanstaande, 18 november, is er een Raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Tijdens deze bijeenkomst wordt de gemeenteraad onder andere geïnformeerd over de Ontwerpvisie Energielandschap, waarin staat dat ze kiezen voor de Rosmalense polder voor het grootschalig opwekken van duurzame energie.

GROEN inZICHT is erbij en heeft 5 minuten ‘inspreektijd’. Daar zullen we goed gebruik van maken.  We willen iedereen uitnodigen om naar deze bijeenkomst te komen. Kom je ook? 

Kom je ook?

Graag willen we een indruk krijgen van het aantal bewoners dat naar de raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten op maandag 18 november komt. Stuur ter info een e-mail naar info@groen-inzicht.nl met als onderwerp ‘ik kom ook met x personen’. Laten we hopen dat de publieke tribune in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7) te weinig plek heeft.

Inspraak Ontwerpvisie Energielandschap gestart, reageer hierop voor 2 december!

Ter herhaling, nog even wat informatie over de Ontwerpvisie (zie ook dit artikel).Het college van burgemeester en wethouders van gemeente ’s-Hertogenbosch hebben begin november de Ontwerpvisie Energielandschap bekend gemaakt. Deze visie richt zich op de opwekking zonne- en windenergie in het buitengebied van ‘s-Hertogenbosch. Als bewoner heeft u 4 weken de tijd om op deze visie te reageren. Naast de Informeren & Ontmoeten bijeenkomst maandag aanstaande is er er op 19 november een inspraakavond. Lees de visie, reageer voor 2 december op de visie en kom naar de inspraakavond!

Download de Visie op de website van de gemeente of hieronder:

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kan je schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wil je reageren op de Ontwerpvisie Energielandschap? GROEN inZICHT stelt binnenkort een voorbeeldbrief beschikbaar die je kunt gebruiken om te reageren. Houd onze website in de gaten.