Stemadvies verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Met rasse schreden naderen de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Er zijn diverse stemwijzers die de Brabantse burgers helpen bij hun keuze voor een bepaalde politieke partij. Hoewel de opkomst al jaren schommelt rond de 50% moeten we het belang van deze verkiezingen niet onderschatten.

Dit jaar lijken de verkiezingen vooral in het teken te staan van het klimaatdebat. Het leek ons daarom verstandig om een overzicht te maken van de standpunten van de Noord-Brabantse politieke partijen ten aanzien van windturbines. We geven natuurlijk geen stemadvies, maar als je GROEN inZICHT ondersteunt, weet je na het lezen van dit artikel welk vakje je op 20 maart met een rood potlood moet kleuren.

Het belang van deze verkiezingen

Hoewel de Provinciale Statenverkiezingen vooral een lokaal karakter lijken te hebben is de uitkomst van deze verkiezingen ook van belang voor de landelijke politiek. Op 20 maart kiezen we namelijk de leden van de Provinciale Staten. Deze leden kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamerleden, ook wel senatoren genoemd, worden namelijk niet rechtstreeks gekozen, maar door getrapte verkiezingen: de inwoners van de provincies kiezen de Statenleden en dezen kiezen dan, vanaf 2019 samen met de door de inwoners in Caribisch Nederland gekozen leden van de Kiescolleges voor de Eerste Kamer, de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamerverkiezingen vinden uiterlijk drie maanden na de provinciale verkiezingen plaats.

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. De Eerste Kamer keurt wetsvoorstellen van de Tweede Kamer goed of verwerpt ze. Daarmee heeft de Provinciale Statenverkiezingen een grote invloed op de slagvaardigheid van het het kabinet-Rutte en de uitvoering van het (klimaat)beleid van de huidige regering.

Overzicht in één oogopslag I

Onlangs heeft de Stichting Urgenda de Windkieswijzer gelanceerd. Urgenda is een Nederlandse organisatie die zich ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken. De stichting is een initiatief van Marjan Minnesma en hoogleraar Jan Rotmans. De stichting procedeerde succesvol tegen de Staat der Nederlanden over het landelijke klimaatbeleid. Kortgezegd, Urgenda vindt dat de overheid meer haast moet maken met haar klimaatbeleid.

Vooruitlopend op de Provinciale Statenverkiezingen heeft Urgenda de volgende 3 stellingen voorgelegd aan alle politieke partijen in de provincies:

  • Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.
  • De partij zal zich inzetten om in 2030 twee maal zoveel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.
  • De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Hieronder de antwoorden van de Noord-Brabantse politieke partijen op de stellingen.

Overzicht van de standpunten van de Noord-Brabantse politieke partijen (bron: Urgenda Windkieswijzer) – klik op afbeelding voor vergroting.

Wil je meer weten over de standpunten van de Noord-Brabantse politieke partijen, lees dan deze toelichting.

Overzicht in één oogopslag II

Ook de NOS heeft een overzicht gemaakt met de standpunten van provinciale politieke partijen ten aanzien van windmolenparken op land. De NOS analyseerde 161 verkiezingsprogramma’s van bijna alle landelijke en regionale partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Een derde van de partijen (55) is tegen nieuwe windparken op land. Ruim een kwart (46) is tegen het aanleggen van zonneparken op landbouwgrond. Voor de meeste andere partijen is er één belangrijke voorwaarde: zonder steun van de omgeving wordt er geen windmolen of zonnepark meer gebouwd.

Overzicht van de standpunten van de politieke partijen t.a.v. windparken (bron: NOS) – klik op afbeelding voor vergroting.

In het artikel van de NOS komt Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie aan het woord. Hij is van mening dat er in de meeste provincies in Nederland wel windparken op land moeten komen, om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen. “Windparken op land zijn nog altijd relatief goedkoper dan windparken op zee of kleinere windmolens. Ook leveren windmolens over de dag verdeeld gelijkmatiger stroom op dan zonnepanelen.”

Maar hij vindt wel dat het aantal vaak zwaar wordt overdreven: “Wij schatten dat er ongeveer 500 windmolens bij moeten komen, waarvan een deel ook nog vervanging van oude windmolens is”. Per provincie gaat dat dus ongeveer om 40 windmolens.

In hetzelfde artikel heeft de NOS ook onderzocht welke politieke partijen tegen zonneparken zijn op landbouwgrond.

Overzicht van de standpunten van de politieke partijen t.a.v. zonneparken (bron: NOS) – klik op afbeelding voor vergroting.

Oh ja, ook waterschapsverkiezingen

Laten we niet vergeten dat er op 20 maart ook nog waterschapsverkiezingen zijn. We kunnen je, zoals hierboven bij de windmolenparken, geen overzicht bieden wat politieke partijen die zich kandidaat stellen voor Waterschap Aa en Maas vinden van windmolenparken. Je zou er vanuit kunnen gaan dat de politieke partijen die aan beide verkiezingen meedoen eenzelfde standpunt innemen ten aanzien van de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Er zijn echter wel een paar specifieke partijen die alleen aan de Waterschapsverkiezingen mee doen.

Wellicht dat deze kieswijzer je verder helpt bij de keuze voor een partij die meedoet aan de waterschapsverkiezingen. In deze kieswijzer zijn een paar vragen opgenomen die betrekking hebben op duurzame energie in het algemeen.

Verwarring al om

Hoewel bovenstaande overzichten jou een beter beeld geven van de standpunten van provinciale politieke partijen ten aanzien van windmolenparken op land, is het verwarrend dat de standpunten van dezelfde partijen lokaal uiteenlopen en soms ook niet in overeenstemming zijn met landelijke standpunten.

Niettemin hopen we dat je na het lezen van dit artikel beter weet welk vakje je op 20 maart met een rood potlood moet kleuren. Veel wijsheid toegewenst.

Photo credits: Pascal Spelier, windturbines bij Houten