– PERSBERICHT –

14 september 2018 

BEWONERS VERENIGEN ZICH TEGEN KOMST VAN GROOTSCHALIG WINDTURBINEPARK TUSSEN OSS EN DEN BOSCH; DE HUIDIGE PLANNEN MOETEN VAN DE ‘TEKENTAFEL’

Bewonerscollectief ‘GROEN inZICHT’ is voor duurzame energie, maar tegen de disproportionele impact die het voorgenomen windturbinepark heeft op de direct omwonenden.

Sinds gister tekenden 144 bewoners al de petitie op petities.nl

Een groep bewoners uit de Groote Wielen in Rosmalen heeft kennisgenomen van de voorgenomen plannen om in de polder tussen Oss en Den Bosch een grootschalig windturbinepark te realiseren. De bewoners hebben zich verenigd in het bewonerscollectief ‘GROEN inZICHT’ en hebben als doel de belangen te behartigen van de direct omwonenden, maar ook het doel om nadrukkelijk betrokken te worden bij besluitvorming.

Voorstander van duurzame energie
De bewoners begrijpen het belang van duurzame energie en de urgentie om meer elektriciteit te halen uit zon en wind. We willen allemaal een schonere wereld doorgeven aan de generaties die volgen. We zijn niet tegen windturbines.

Het bewonerscollectief maakt zich echter grote zorgen over de grootschaligheid van het windmolenpark in relatie tot de afstand van de woonkernen. Er wordt momenteel gesproken over 60 tot 80 windturbines in de Lithse, Rosmalense en Geffense polder. We zijn van mening dat een dergelijk groot windturbinepark een disproportionele impact heeft op de direct omwonenden.

Open uitnodiging voor nieuw plan
De huidige plannen moeten van de ‘tekentafel’. Het bewonerscollectief ‘GROEN inZICHT’ wil graag samen met alle betrokkenen een nieuw, afgewogen plan ontwikkelen dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden.

Het bewonerscollectief ‘GROEN inZICHT’ doet een open uitnodiging aan alle betrokkenen om de samenwerking aan te gaan. We vinden inspraak te vrijblijvend en willen waar mogelijk nadrukkelijker betrokken worden bij de besluitvorming. We zullen er voortdurend naar streven om constructief de dialoog aan te gaan, maar indien nodig ook binnen wettelijke kaders een maximale inspanning leveren om onze belangen te verdedigen.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie en/of interviewverzoeken, kunt u contact opnemen met woordvoerder Pascal Spelier. Hij is te bereiken via info@groen-inzicht.nl of telefoonnummer 06 – 53 29 90 17.

Meer informatie over het bewonerscollectief vindt u op www.groen-inzicht.nl.