Onze petitie staat online!

Het bewonerscollectief GROEN inZICHT bestaat uit 9 bewoners uit de Groote Wielen. We kunnen als collectief veel beter impact maken als we bewoners scharen achter ons doel om de plannen van een grootschalig windturbinepark van tafel te krijgen. Daarom hebben we vandaag een petitie gelanceerd, waarin we bewoners, ook uit andere woonkernen uitnodigen om deze te tekenen. 

In de petitie geven we aan dat een groep bewoners uit de Groote Wielen in Rosmalen kennis heeft genomen van de voorgenomen plannen om in de polder tussen Oss en Den Bosch een grootschalig windmolenpark te realiseren (60-80 windmolens). We willen dat het huidige plan van tafel gaat en u mobiliseren om ons daarbij te helpen.’

In de petitie uiten we ook onze zorgen over de impact van een groot windmolenpark: geluidsoverlast, waardevermindering onroerend goed, lichtvervuiling, et cetera.

GROEN inZICHT heeft een aantal standpunten ingenomen. Als je deze petitie tekent, dan zegt je…

  • JA tegen duurzame energie.
  • NEE tegen de disproportionele impact die het voorgenomen windmolenpark heeft op de direct omwonenden. De huidige plannen moeten van tafel. GROEN inZICHT wil graag samen met alle betrokkenen een nieuw, afgewogen plan ontwikkelen dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden.

We nodigen alle bewoners uit de woonkernen grenzend aan de polder tussen Oss en Den Bosch uit onze petitie te tekenen.