Benieuwd naar de laatste stand van zaken met betrekking tot windturbinepark? Kom naar de ledenvergadering GROEN inZICHT

Op 2 juli aanstaande om 19.30 vindt in wijkcentrum Windkracht 5 in Rosmalen de eerste algemene ledenvergadering plaats van Vereniging GROEN inZICHT, waar we je onder andere willen informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot een mogelijk grootschalig windturbinepark in de polder tussen Oss en Den Bosch. Ben je erbij?

Als vereniging hebben we als doel om de belangen van onze leden te behartigen in relatie tot de mogelijke plaatsing van windturbines in het gebied van de Rosmalense, Lithse en Geffense polder. Ook onderzoeken we de ontwikkeling en realisatie van andere vormen van duurzame energie; kortom een alternatief plan voor de  ‘Duurzame polder’. Een uitgebreidere doelomschrijving vind je in onze statuten.

We hebben voor onze eerste vergadering de volgende agenda vastgesteld:
  1. Opening
  2. Voorstellen van het bestuur
  3. Bekrachtigen benoeming bestuur
  4. Overzicht gedane zaken/acties en akkoord vragen
  5. Update over de Visie Energielandschap en ‘Duurzame polder’
  6. Wat verder ter tafel komt
  7. Afsluiting

De vergadering vindt plaats van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur in wijkcentrum Windkracht 5, Deltalaan 140 in Rosmalen.

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Wij zullen bij de toegang controleren of je lid bent. Ben je nog geen lid, word dat dan nu!
We zien je graag dinsdag 2 juli op onze eerste algemene ledenvergadering.

Photo credits: Brigitte Franssen