GROEN inZICHT en Behoud Lithse Polder stappen uit participatieproces en klankbordgroep ‘Windpark’ Duurzame Polder

Het bestuur van GROEN inZICHT heeft, na intensief overleg, een belangrijk en ingrijpend besluit genomen. Samen met Behoud Lithse Polder, de belangenvereniging voor bewoners aan de Osse zijde van de polder, hebben we besloten om uit het participatieproces en klankbordgroep voor ‘windpark’ de Duurzame Polder te stappen. We hebben dit 12 juni bekendgemaakt aan het begin van de bijeenkomst van de klankbordgroep.

In dit statement (pdf) kan je lezen waarom we tot dit besluit zijn gekomen, maar in het kort komt neer op de volgende redenen:

  • We willen niet meer meedoen aan de schijnparticipatie
  • Zienswijzen, recentelijk (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en in het verleden (Visie Energielandschap) worden door de gemeente van tafel geveegd
  • De communicatie naar bewoners was en is nog steeds slecht
  • De gemeente is een onbetrouwbare partner gebleken
  • En de uitkomst van het participatieproces lijkt al vast te staan: er zullen 16 windturbines komen.

Hoe nu verder?
Uiteraard blijven we ons onverminderd inzetten om de belangen van de bewoners te behartigen. En we zullen op momenten van besluitvorming nog steeds onze invloed proberen uit te oefenen. En mocht het nodig zijn om in de toekomst juridische stappen te nemen, bijvoorbeeld de gang naar de Raad van State, dan zullen we die handschoen oppakken.