‘Gemeenten lijken visuele impact windturbines op bewoonde omgeving verborgen te willen houden’

Uit onderzoek van GROEN inZICHT blijkt dat de projectgroep duurzame polder visualisaties gebruikte in de online consultatie, die een verkeerde indruk geven van de visuele impact op de woonkernen. GROEN inZICHT heeft nu zelf visualisaties gemaakt die een getrouw beeld geven.

Gemeenten verbergen werkelijke visuele impact windturbines

Onlangs presenteerden de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch het concept Voorkeursalternatief voor de Duurzame Polder. Wethouder van der Geld heeft eerder over de realisatie van de Duurzame Polder het volgende gezegd: “Dit vraagt vanzelfsprekend om een zorgvuldig proces met mensen en partijen uit de omgeving. We moeten en willen blijven horen wat zij ons meegeven, ook nu weer.” Een onderdeel van dit ‘zorgvuldige’ proces was de online consultatie. Belanghebbenden konden via een online formulier voorkeuren uitspreken en opmerkingen maken. In de online consultatie waren ook 2D-visualisaties van de windturbines in het landschap opgenomen. Dit gaf belanghebbenden een indruk hoe het windturbinepark eruit kan gaan zien (zie hieronder).

Uit onderzoek van GROEN inZICHT blijkt dat deze visualisaties geen goede indruk geven van de werkelijke visuele impact voor de bewoners in de woonkernen grenzend aan de Duurzame Polder. Voor de visualisaties is gebruik gemaakt van het programma Windplanner. De gebruikte foto’s zijn afkomstig van Google Street View.

Theo van der Meijs, bestuurslid GROEN inZICHT: “We hebben de gemeente in het verleden al zo vaak beschuldigd van het verdraaien van feiten en het gegoochel met getallen, of het nu om de opgave ging of het aantal windturbines dat nodig is. Nu komt daar dit bovenop. Je wordt als bewoner, maar ook als gemeenteraadslid voor de gek gehouden. Deze visualisaties geven geen juiste indruk van de visuele impact. Ze zijn immers niet vanuit de woonkernen gemaakt. Hoe kan je dan als bewoner of gemeenteraadslid je een goed beeld vormen van de impact en beslissingen nemen?”

Anderhalve week geleden kwam in Oss de Adviescommissie Ruimte bij elkaar om de ‘Raadsinformatiebrief Oss voorstel Voorkeursalternatief Duurzame Polder’ te bespreken. De hierboven genoemde visualisaties zijn een onderdeel van de verstrekte informatie aan de gemeenteraad.

Theo van der Meijs “Bewoners, andere belanghebbenden en gemeenteraadsleden worden niet adequaat geïnformeerd. Misschien moeten de raadsleden hierover eens vragen stellen aan de wethouder(s).”

Online consultatie moet over

Er is wederom geen sprake van een zorgvuldig proces. GROEN inZICHT is van mening dat de online consultatie opnieuw moet plaatsvinden. De met de online consultatie verkregen inzichten zijn tot stand gekomen met visualisaties die een verkeerde indruk geven. Er moeten nieuwe, getrouwe visualisaties komen. Bij voorkeur visualisaties vanuit de verschillende woonkernen grenzend aan de polder, waarop je ook andere objecten (woningen) ziet.

Theo van de Meijs: “We hebben sterk de indruk dat de projectgroep Duurzame Polder bewust de visualisaties rooskleuriger wilden maken. Wij accepteren dat niet en verwachten van de projectgroep aangepaste visualisaties. Bewoners en belanghebbenden moeten de gelegenheid krijgen de online consultatie opnieuw te doorlopen, met betere visualisaties.”

Visualisaties van GROEN inZICHT

GROEN inZICHT heeft zelf ook visualisaties gemaakt, die vooral de impact laten zien voor bewoners van de Groote Wielen.

Theo van der Meijs: “Wij verwachten dat het geplande windpark in de polder een enorme impact zal hebben op de leefkwaliteit in de Groote Wielen. Ondanks herhaaldelijk verzoek aan de gemeente om betrouwbare impressies, zijn visualisaties vanuit woonwijk de Groote Wielen uitgebleven. Wij hebben nu zelf visualisaties gemaakt (zie hieronder). Het nieuwe ‘decor’ van de Groote Wielen hebben we zo realistisch mogelijk in beeld gebracht. Of moeten voortaan spreken over de ’Groote Wieken’?”

GROEN inZICHT heeft net als het project Duurzame Polder het programma Windplanner gebruikt. Windplanner is een specialistisch softwarepakket om windmolens realistisch te visualiseren in Google Street View. We hebben 16 windturbines van 260 meter hoog in het landschap geplaatst met de afmetingen van de windturbines zoals nu gepland. Eigenlijk hadden het er nog meer moeten zijn, want de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch hanteren in hun voorbeeldopstelllingen 20-22 windturbines.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit ons persbericht en heeft geleid tot dit artikel in het Brabants Dagblad.