‘Gemeenten lijken visuele impact windturbines op bewoonde omgeving verborgen te willen houden’

Uit onderzoek van GROEN inZICHT blijkt dat de projectgroep duurzame polder visualisaties gebruikte in de online consultatie, die een verkeerde indruk geven van de visuele impact op de woonkernen. GROEN inZICHT heeft nu zelf visualisaties gemaakt die een getrouw beeld geven.

Lees meer