Blog 2019

Een gedicht van de Sint voor de Bossche politici

GROEN inZICHT heeft kosten nog moeite gespaard en de Sint bereid gevonden zijn visie te geven op de Visie Energielandschap en een grootschalig windturbinepark in de Rosmalense- en Nulandse polder. Ondanks zijn drukke programma vandaag, heeft hij de tijd gevonden om een gedicht voor te dragen voor de dames en heren van de Bossche politici. Bekijk het videogedicht van de Sint.

Lees meer


GROEN inZICHT nadert de 500 leden. Ben jij al lid?

Eind augustus 2018 is er door een aantal bewoners een bewonerscollectief gestart; voor duurzame energie maar tegen een grootschalig windmolenpark in de Rosmalense polder. In mei 2019 is het bewonerscollectief een formele vereniging geworden met de naam ‘Vereniging GROEN inZICHT’. Vanaf dat moment kan men gratis lid worden van de vereniging, maar vrijblijvend een donatie doen. GROEN inZICHT nadert de 500 leden. Ben jij al lid?

Wellicht denk je dat je lid bent als je de petitie hebt getekend of als je jezelf hebt geabonneerd op onze artikelen. Dat is niet het geval. We zetten alle mogelijkheden nog even op een rijtje.

Lees meer


OPROEP: stuur brief aan Ministers, verbreding A2 tussen Deil en Vught heeft een link met windturbines in de polder

De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld. Dat noemen de overheid het Programma A2 Deil –  Vught.  Tegelijkertijd is in het Programma A2 een groot onderzoek gestart naar oplossen van de knelpunten op de A2 op langere termijn (na 2025), met uitbreiden van infrastructuur. Deze zogeheten MIRT-verkenning is in juni 2018 van start gegaan. Wij willen de Ministers Wiebes en Van Nieuwenhuizen erop wijzen dat de wegeninfrastructuur ook gebruiken voor opwekking duurzame energie. Meer opwekking duurzame energie langs de A2 leidt tot minder windturbines in de Rosmalense- en Nulandse polder. Stuur vóór 4 december een zienswijze naar de Ministers. Wij helpen je daarbij.

Lees meer


Reageer NU op de Ontwerpvisie Energielandschap of vraag uitstel aan!

Op 4 november 2019 heeft de gemeente de Ontwerpvisie Energielandschap gepubliceerd. In de Ontwerpvisie staat: ‘Voor windturbines kiezen we voor één grootschalig windpark in het gebied tussen Oss en Den Bosch.’ In de openbaarmaking is aangegeven dat de termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot 2 december 2019. De gemeente heeft vervolgens een inspraakavond gehouden op 19 november 2019 waarin zij de ontwerp visie voor belanghebbenden heeft toegelicht. Veel te laat ons inziens, maar niet te min gaan we je helpen om voor 2 december een zienswijze in te dienen. Des te meer reacties op de zienswijze, des te beter.

Hiervoor hebben we een flyer opgesteld die we vandaag en morgen verspreiden in het gebied tot ongeveer 2,5 km tot de Rosmalense en Nulandse polder. In dit artikel geven we meer informatie over de zienswijze en instructies, kan je de tekst van de zienswijze nalezen en kan je een digitale versie van de zienswijze downloaden. Let op: de zienswijze moet voor maandag 2 december in bezit zijn van de gemeente. Lukt je dit niet, vraag dan bij de gemeente uitstel aan.

Lees meer


Lukt het niet om zienswijze vóór 2 december in te dienen? Vraag uitstel aan!

Op 4 november 2019 heeft de gemeente de Ontwerpvisie Energielandschap gepubliceerd. In de openbaarmaking is aangegeven dat de termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot 2 december 2019. De gemeente heeft vervolgens een inspraakavond gehouden op 19 november 2019 waarin zij de ontwerp visie voor belanghebbenden heeft toegelicht. GROEN inZICHT heeft uitstel gevraagd voor het indienen van een een zienswijze en dit uitstel gekregen. Deze geldt echter alleen voor de rechtspersoon GROEN inZICHT, de vereniging dus. Mocht je niet in staat zijn om jouw zienswijze op de Ontwerpvisie vóór 2 december naar de gemeente te sturen (mailen) vraag dan uitstel aan. We helpen jullie met een standaard brief die je kunt gebruiken.

Lees meer


GROEN inZICHT heeft ingesproken tijdens Raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten

Gister werd de gemeenteraad geïnformeerd over de Ontwerpvisie Energielandschap. Deze visie moet de volgende vraag beantwoorden: waar is er mogelijk ruimte voor opwekking van duurzame energie in het buitengebied van ’s-Hertogenbosch? Als GROEN inZICHT hebben we gister maandag 18 november de mogelijkheid benut om in te spreken. In dit artikel kan je onze inspreektekst lezen en ook de video van het inspreken bekijken.

Lees meer


Impact van windturbines op gezondheid: internationaal steeds meer waarschuwingen

Officieel kan het niet: mensen die klagen dat de windturbines in hun buurt ’s nachts zoveel lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware don quichottes proberen ze hun gelijk te halen bij overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Tevergeefs want windenergie, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch hebben ze gelijk, zegt wetenschapper Prof. Frits van den Berg. In dit lange artikel lees je er meer over. Ga er maar eens goed voor zitten.

Lees meer


OPROEP: kom vanavond naar de inspraakavond Ontwerpvisie Energielandschap voor bewoners

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente ’s-Hertogenbosch heeft begin deze maand Ontwerpvisie Energielandschap bekend gemaakt. Deze visie richt zich op de opwekking zonne- en windenergie in het buitengebied van ‘s-Hertogenbosch. Als bewoner heb je 4 weken de tijd om op deze visie te reageren. Vanavond is er een inspraakavond voor bewoners. Deze vindt plaats in het Bestuurscentrum van ‘s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, om 19.30 uur. Het bestuurscentrum is geopend vanaf 19.15 uur. Lees de visie,  kom naar de inspraakavond en reageer op de visie.!

Lees meer